Definitie


Innovatieprogramma Geluid

Het Innovatieprogramma Geluid (IPG) is een samenwerkingsprogramma tussen de ministeries van V&W en VROM voor innovaties aan bronmaatregelen voor weg- en spoorverkeergeluid. Voor de spoorsector voert ProRail het programma uit. De looptijd van het programma is 2002-2007.

Zie ook: Kenniscentrum Spoorgeluid

Deze gegevens stammen uit Railpedia. Railpedia is in 2010 in Infrasite opgenomen.
Wilt u gegevens gewijzigd hebben of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de redactie van Infrasite.

This page was last changed in Railpedia on Mar 19, 2008 by admin.


Deze definitie of dit lemma wijzigen? Een nieuw lemma starten? Dat kan! Klik hier en mail ons!